IZBORI ZA ČLANOVE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
I
IZBORI ZA PREDSTAVNIKE NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Zahtjevi za upis, dopunu, promjenu ili ispravak podataka upisanih u registar birača i zahtjevi za pregled svojih podataka upisanih u registar birača podnose se Zadarskoj županiji, Upravnom odjelu za opću upravu do 26.04.2023.g.:

1. Registar birača Zadar, J.J. Strossmayera 20, Zadar, tel. 350-124, 350-172,

2. Registar birača Benkovac, Trg domovinske zahvalnosti 5, Benkovac, tel. 681-440,

3. Registar birača Biograd na Moru, Kralja Tvrtka 1, Biograd na Moru, tel. 501-202, 383-379,

4. Registar birača Gračac, Park Sv. Jurja 1, Gračac, tel. 773-833, 773-025,

5. Registar birača Obrovac, Stjepana Radića 41, Obrovac, tel. 689-217,

6. Registar birača Pag, Bana J.Jelačića 8, Pag, tel. 611-292,

Radno vrijeme sa strankama radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8,00-14,00

Pozivaju se pripadnici nacionalnih manjina, a posebno oni koji će napuniti 18 godina do dana održavanja izbora, da se izjasne o nacionalnoj pripadnosti. Izjavu o nacionalnoj pripadnosti ili ispravak upisanog podatka daje se usmeno na zapisnik, neposredno u pisanom obliku, poštom preporučeno ili putem sustava e-Građani.

Rok do kojeg građani mogu podnositi zahtjeve za upis, dopunu ili ispravak podataka u registru istječe 26.04.2023.g.

Birači se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti.

Na mrežnoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave RH objavljen je popis upravnih tijela za vođenje registra birača https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ birači mogu provjeriti svoje podatke upisane u registar birača.

UPUTA O IZDAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE AUTOTAKSI PRIJEVOZA NA PODRUČJU OPĆINE ZEMUNIK DONJI

 

  • Podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvole putem on-line obrasca
  • Plaćanje dozvole sukladno Odluci o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Zemunik Donji i postupak izdavanja dozvole

            KLASA: 022-01/23-02/01, URBROJ: 2198-4-01-23-5 od  15. veljače 2023.g.

Naknada za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza na području Općine Zemunik Donji iznosi 66,36 eura.

Naknada za izdavanje dozvole  naplaćuje se ovisno o najvećem broju vozila kojima se planira obavljati autotaksi prijevoz putnika, i to tako da se za jedno do dva vozila naplaćuje iznos kao za jednu dozvolu, za tri do deset vozila naplaćuje se iznos kao za šest dozvola, za 11 do 50 vozila naplaćuje se iznos kao za 30 dozvola, za 51 do 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 70 dozvola, a za više od 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 100 dozvola.

Plaćanje izvršiti u korist proračuna Općine Zemunik Donji:

IBAN HR0823900011852500004,  model HR68, poziv na broj 5789- OIB, svrha doznake “naknada za autotaksi dozvolu“.

  • U privitku zahtjeva učitati:
    • Potvrdu o uplati
    • Važeću licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu
    • Popunjenu evidenciju vozila kojima će se obavljati taksi prijevoz na području Općine koju možete preuzeti ovdje
  • Rješenje o izdavanju taksi dozvole dostavlja se putem pošte na adresu sjedišta, a dozvola ovisno o navodu u podnesenom zahtjevu, putem pošte ili osobno u uredu Općine.

Kontakt za informacije:

Snježana Ćurković, Pročelnica JUO-a

Tel: 023 351-355, 098 332 910

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Online obrazac

Ime i prezime *
Naziv tvrtke/obrta *
Adresa *
Adresa za dostavu rješenja *
OIB *
Email *
Kontakt telefon *
Priložite dokumentaciju *
Povucite i priložite datoteke Odaberite datoteku
Odaberite način dostave dozvole*
Osobno preuzimanje
Slanje poštom na gore odabranu adresu

„Županijska Uprava za ceste Zadarske županije kao upravitelj javne ceste, u naravi županijska cesta oznake ŽC6011 (dionica Smoković-Zemunik Donji), izvedena na dijelu k. č. 1509/1, 1899/1, 1479/1, 1895/6, 1358/4, 1357/8, 1904/1, 1313/4, 1409/2, 1409/3, 1900/12, 1357/3 u k.o. Smoković, obavještava nositelje stvarnih prava na predmetnim nekretninama, odnosno nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja izvedenog stanja predmetne javne ceste u okviru kojeg se izrađuje geodetski elaborat izvedenog stanja. Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 03.03.2023.g. u prostorija tvrtke Geo Zadar d.o.o., Stjepana Radića 42e, 23000 Zadar“

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

RAVNATELJ: Branko Kutija dipl.ing.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (pročišćeni tekst Zakona NN 153/1365/17114/1839/1998/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji objavljuje

 JAVNU  RASPRAVU

V (petih) Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Zemunik Donji

Javni uvid prijedloga V (petih) Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Zemunik Donji započeti će 23. veljače 2023.g. i završiti 10. ožujka 2023. g.

Javno izlaganje V (petih) Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Zemunik Donji održati će se 06. ožujka 2023.g. s početkom u 10,00 sati u općinskoj vijećnici (zgrada općine) u Zemuniku Donjem.

Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio V (petih) Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Zemunik Donji  biti će objavljeni na  web stranici Općine Zemunik Donji (www.Zemunik.hr) i  općinskoj vijećnici  u Zemuniku Donjem.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica Snježana Ćurković

 

PREUZIMANJE PRILOGA:

Obavijest

Prijedlog V Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja

 

 

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (pročišćeni tekst Zakona NN 153/1365/17114/1839/1998/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji objavljuje

 

JAVNU  RASPRAVU

 

Izrade urbanističkog plana uređenja mješovite zone „Centar – Smoković“

Javni uvid prijedloga  Urbanističkog plana uređenja mješovite zone „Centar – Smoković“

započeti će  25. 01. 2023.g. i završiti 25. 02. 2023. g.

Javno izlaganje Urbanističkog plana uređenja mješovite zone „Centar – Smoković“

održati će se 15. veljače  2023.g. s početkom u 10,00 sati u općinskoj vijećnici (zgrada općine) u Zemuniku Donjem.

Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Stambeno - poslovne zone ''Zemunik Gornji'' biti će objavljeni na  web stranici Općine Zemunik Donji (www.Zemunik.hr) i  općinskoj vijećnici  u Zemuniku Donjem.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica Snježana Ćurković

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA