OPĆINA ZEMUNIK DONJI

Općinski načelnik

Ulica I broj 16, 23 222 Zemunik Donji

tel:  023 351-355, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 400-06/21-01-01

URBROJ: 2198/04-01-21-8

Zemunik Donji, 15. studenog 2021. god.

                                                                       

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ZEMUNIK DONJI
- SVIMA

PREDMET: Prijedlog Proračuna Općine Zemunik Donji

                     za 2022. godinu, projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu

                     - dostavlja se

Poštovani !

            Sukladno članku 37. Zakona o proračunu („Narodne novine „ broj , 87/08, 136/12,15/15) i članka 46. Statuta Općine Zemunik Donji („Službeni glasnik Općine Zemunik Donji“ broj 39/21) općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna za 2022. godinu , te projekcije za 2023. i 2024. godinu. Slijedom navedenog u prilogu dostavljam Prijedlog plana proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

            Sve prijedloge o izmjenama i dopunama predloženog proračuna  mogu se dostaviti pismenim putem do 01. prosinca 2021.. godine. Sukladno članku 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12,15/15) podneseni prijedlozi kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom općinskog proračuna  mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE ZEMUNIK DONJI

Ivica Šarić, dipl. ing.

Temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji obavještava o provedbi:

JAVNA RASPRAVA
Izrada urbanističkog plana uređenja mješovite zone 'Podvornice' - Smoković

Javni uvid Izrada urbanističkog plana uređenja mješovite zone 'Podvornice' - Smoković će započeti 22. 12. 2021. g. i završiti 29. 12. 2021. g.
Javno izlaganje Izrada urbanističkog plana uređenja mješovite zone 'Podvornice' - Smoković održati će se 28. prosinca 2021.g. s početkom u 10,00 sati u općinskoj vijećnici (zgrada općine) u Zemuniku Donjem.

Jedinstveni upravni odjel

Stranica 3 od 3
Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA