Temeljem Odluke općinskog načelnika o dodjeli  mjesečnih financijskih potpora (Stipendija) redovnim i izvanrednim studentima za akademsku godinu 2022/23., Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji raspisuje

JAVNI POZIV

 

za dodjelu mjesečnih financijskih  potpora (Stipendija) redovnim i izvanrednim studentima (u daljnjem tekstu potpora) za akademsku godinu 2022/23.

 • Mjesečna potpora iznosi:

400,00  kuna za studente koji studiraju u gradu Zadru

500,00 kuna za studente koji studiraju u ostalim gradovima na području Republike Hrvatske, odnosno Europske unije i inozemstvu.

 • Potpore se dodjeljuju svim redovnim i izvanrednim studentima s prebivalištem na području Općine Zemunik Donji koji su u statusu redovnog ili izvanrednog studenta (osim izvanrednih studenata koji obrazovni program pohađaju uz rad) akademske godine 2022./2023. upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu te pod istim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.
 • Pravo na isplatu potpore studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:

  popunjen i potpisan obrazac prijave
  2. preslike osobne iskaznice
  3. originala potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2022/2023. u statusu redovnog ili izvanrednog studenta.

Rok za prijavu je 20. 10. 2022.g.


Prijave se dostavljaju putem on-line obrasca objavljenog na službenoj stranici Općine Zemunik Donji na ovoj poveznici


Jedinstveni upravni odjel
Općine Zemunik Donji

Zlatna žutica vinove loze, (Grapevine Flavescence dorée) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma  koja živi i razmnožava se u provodnom sustavu biljaka.

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze sukladno Akcijskome planu.

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

 • Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
 • Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

 • Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

 • Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje

grozd postupno vene i ne dozrijeva.

ŠIRENJE BOLESTI

 • zaraženim sadnim materijalom
 • vektorom

Američki cvrčak (Scaphoideus titanus Ball), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

OPĆINA ZEMUNIK DONJI

Općinski načelnik

Ulica I broj 16, 23 222 Zemunik Donji

tel:  023 351-355, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 400-06/21-01-01

URBROJ: 2198/04-01-21-8

Zemunik Donji, 15. studenog 2021. god.

                                                                       

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ZEMUNIK DONJI
- SVIMA

PREDMET: Prijedlog Proračuna Općine Zemunik Donji

                     za 2022. godinu, projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu

                     - dostavlja se

Poštovani !

            Sukladno članku 37. Zakona o proračunu („Narodne novine „ broj , 87/08, 136/12,15/15) i članka 46. Statuta Općine Zemunik Donji („Službeni glasnik Općine Zemunik Donji“ broj 39/21) općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna za 2022. godinu , te projekcije za 2023. i 2024. godinu. Slijedom navedenog u prilogu dostavljam Prijedlog plana proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

            Sve prijedloge o izmjenama i dopunama predloženog proračuna  mogu se dostaviti pismenim putem do 01. prosinca 2021.. godine. Sukladno članku 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12,15/15) podneseni prijedlozi kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom općinskog proračuna  mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE ZEMUNIK DONJI

Ivica Šarić, dipl. ing.

Temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji obavještava o provedbi:

JAVNA RASPRAVA
Izrada urbanističkog plana uređenja mješovite zone 'Podvornice' - Smoković

Javni uvid Izrada urbanističkog plana uređenja mješovite zone 'Podvornice' - Smoković će započeti 22. 12. 2021. g. i završiti 29. 12. 2021. g.
Javno izlaganje Izrada urbanističkog plana uređenja mješovite zone 'Podvornice' - Smoković održati će se 28. prosinca 2021.g. s početkom u 10,00 sati u općinskoj vijećnici (zgrada općine) u Zemuniku Donjem.

Jedinstveni upravni odjel

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA