Jedinstveni upravni odjel

Jedinstveni upravni odjel obavlja pravne i druge stručne i administrativno – tehničke poslove u svezi s radom Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Zemunik Donji, te njihovih radnih tijela.

U Odjelu se vrši praćenje pravnih propisa, posebice onih koji se odnose na područje samouprave i uprave, a važni su za djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela.

Voditelj Odjela zastupa Općinu pred pravosudnim tijelima. U Odjelu se vrše izrade akata za potrebe općinskog načelnika, inicira se donošenje akata i drugih propisa, pripremaju izvješća i obrazloženja akata koji se predlažu Općinskom vijeću i Poglavarstvu, izrađuju prijedlozi i konačne verzije ugovora.

U nadležnost Odjela spada praćenje rada sjednica, izrada odluka i zaključaka, izrada nacrta Statuta, poslovnika, pravilnika i drugih općih akata, koje donosi Općinsko vijeće i Poglavarstvo. Odjel obavlja tajničke i protokolarne poslove za potrebe općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća, vođenje poslova vezanih uz odnose s javnostima i informiranje, uređivanje Službenog glasnika i službenih internet stranica Općine Zemunik Donji.

Odjel vrši poslove vezane za izbore i referendum. Unutar odjela vrši se skrb o arhivskom materijalu, poslovi pisarnice, primanje i sređivanje te klasificiranje pošte, vođenje urudžbenog zapisnika te zaprimanje zahtjeva stranaka.

grb

Pročelnica odjela: Snježana Ćurković

Adresa: Ulica I, br. 16, 23222 Zemunik Donji

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: 023 351-355

Mob: 098 332 910

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA