19. siječnja 2023.

Javna rasprava Izrade urbanističkog plana uređenja mješovite zone „Centar – Smoković“

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (pročišćeni tekst Zakona NN 153/1365/17114/1839/1998/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji objavljuje

 

JAVNU  RASPRAVU

 

Izrade urbanističkog plana uređenja mješovite zone „Centar – Smoković“

Javni uvid prijedloga  Urbanističkog plana uređenja mješovite zone „Centar – Smoković“

započeti će  25. 01. 2023.g. i završiti 25. 02. 2023. g.

Javno izlaganje Urbanističkog plana uređenja mješovite zone „Centar – Smoković“

održati će se 15. veljače  2023.g. s početkom u 10,00 sati u općinskoj vijećnici (zgrada općine) u Zemuniku Donjem.

Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Stambeno - poslovne zone ''Zemunik Gornji'' biti će objavljeni na  web stranici Općine Zemunik Donji (www.Zemunik.hr) i  općinskoj vijećnici  u Zemuniku Donjem.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica Snježana Ćurković

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA