Jedinstveni upravni odjel obavlja pravne i druge stručne i administrativno – tehničke poslove u svezi s radom Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva Općine Zemunik Donji, te njihovih radnih tijela.

U Odjelu se vrši praćenje pravnih propisa, posebice onih koji se odnose na područje samouprave i uprave, a važni su za djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela.

Voditelj Odjela zastupa Općinu pred pravosudnim tijelima. U Odjelu se vrše izrade akata za potrebe općinskog načelnika, inicira se donošenje akata i drugih propisa, pripremaju izvješća i obrazloženja akata koji se predlažu Općinskom vijeću i Poglavarstvu, izrađuju prijedlozi i konačne verzije ugovora.

U nadležnost Odjela spada praćenje rada sjednica, izrada odluka i zaključaka, izrada nacrta Statuta, poslovnika, pravilnika i drugih općih akata, koje donosi Općinsko vijeće i Poglavarstvo. Odjel obavlja tajničke i protokolarne poslove za potrebe općinskog načelnika i predsjednika Općinskog vijeća, vođenje poslova vezanih uz odnose s javnostima i informiranje, uređivanje Službenog glasnika i službenih internet stranica Općine Zemunik Donji.

Odjel vrši poslove vezane za izbore i referendum. Unutar odjela vrši se skrb o arhivskom materijalu, poslovi pisarnice, primanje i sređivanje te klasificiranje pošte, vođenje urudžbenog zapisnika te zaprimanje zahtjeva stranaka.

 

Pročelnica odjela

Snježana Ćurković

Adresa: Ulica I, br. 16, 23222 Zemunik Donji

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: 023 351-355

GSM: 098 332 910

 


 

Odsjek za opće i administrativne poslove

Viši referent

Paula Marušić

Adresa: Ulica I, br. 16, 23222 Zemunik Donji

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

GSM: 091 602 5567

 


 

Odsjek za komunalne djelatnosti

Voditelj odsjeka – komunalni redar Željko Biloglav

Adresa: Ulica I, br. 16, 23222 Zemunik Donji

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Tel: 023 351-659

GSM: 098 194 5173

 


 

Odsjek za računovodstvo i financije

Voditeljica odsjeka

Ivana Marušić

Adresa: Ulica I, br. 16, 23222 Zemunik Donji

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

GSM: 091 602 3339

 

Računalni referent

Jasna Paleka

Adresa: Ulica I, br. 16, 23222 Zemunik Donji

Email: općOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

GSM: 099 499 7725