13. listopada 2022.

Zahtjev za dodjelu financijske potpore - stipendije

Ime: *
Prezime: *
Adresa: *
E-mail: *
OIB: *
Kontakt telefon: *
Naziv i sjedište sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole: *
Fakultet / odjel / odsjek / smjer: *
Upisana godina studija u ak. god. 2022/2023: *
Akademska godina početka studija: *
IBAN tekućeg ili žiro računa: *
Naziv banke kod koje je otvoren račun: *
Izvanredan student koji obrazovni program pohađa uz rad:*
Da
Ne
Datum *

Uz prijavu prilažem:
1. Potvrda o upisu u akademsku godinu 2022./2023. u statusu redovnog ili izvanrednog studenta
2. Presliku osobne iskaznice

Priloži: *
Povucite i priložite datoteke Odaberite datoteku

*Potvrđujem da su svi podaci upisani u ovu prijavu točni te potpisom ove Prijave dajem izričitu suglasnost Općini Zemunik Donji da može
poduzimati sve radnje vezano na obradu i razmjenu mojih osobnih podataka navedenih u ovoj Prijavi, uključujući i podatak o osobnom
identifikacijskom broju, a što obuhvaća pravo Općine Donja Zemunik Donji na prikupljanje, čuvanje, organiziranje, uvid i prijenos osobnih
podataka u svrhu isplate potpore sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Potpis *
OBRIŠI

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA