Uspješno ste poslali poruku.

Nakon odobrene propusnice istu će te dobiti na mail adresu koju ste naznačili.

Općina Zemunik Donji