1. Koliko iznose trenutne bruto plaće:

Načelnika
Zamjenika načelnika
Pročelnica (JUO, Odjel za računovodstvo i financije)
Direktora Zemunik d.o.o.

2. Koliko je kilometara prošlo službeno vozilo (golf) od njegove nabave do sada?

3. Koliko je dnevnica za službena putovanja isplatila Općina Zemunik Donji u 2014 godini?


Odgovori:


Isplaćene dnevnice za službena putovanja u 2014. godini i prijeđeni kilometri službenog vozila

Iznos bruto plaća zaposlenika općine Zemunik Donji