Boćarski klub "Zemunik"

bk zemunik

 

Boćarski klub "Zemunik" osnovan je 2001 godine.

Predsjednik kluba: Marin Šarić

  • Klub potiče i promiče boćarski šport;
  • organizira natjecanja u boćarskom športu kako službena tako i trofejna;
  • sudjeluje putem svojih članova u tim natjecanjima kao i u drugim natjecanjima u organizaciji saveza;
  • poduzima aktivnosti na omasovljavanju i unapređenju boćarskog športa;
  • djeluje na unapređenju materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za postizanje najviših športskih dostignuća u boćarskom športu;
  • educira i odgaja svoje članove kroz predavanja, tečajeve, savjetovanja i publikacije za boćarski šport pravilnu primjenu propisa o boćarskom športu;
  • surađuje s drugim klubovima, stručnim i znanstvenim institucijama a sve radi unapređenja svoje djelatnosti; predlaže nadležnim tijelima donošenje propisa i mjera radi razvoja boćarskog športa; obavlja i druge poslove koji su Klubu povjereni na osnovi propisa ili
  • dobrovoljnog i obveznog udruživanja s drugim udruženjima.
Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA