O općini

Općina Zemunik Donji smještena je u Ravnim kotarima, najveća plodna zaravni na hrvatskom primorju.

Jedan od značajnijih razvojnih preduvjeta je upravo plodna zona Ravnih kotara ali i izuzetan geoprometni položaj. Naime, u Općini je zračna luka u čijoj neposrednoj blizini prolazi autoput.

Željeznički terminali i pomorska luka se nalaze u neposrednoj blizini Općine.

Nešto više od osam kilometara zračne linije dijeli središte općine Zemunik Donji od mora. Središte Općine je udaljena oko 12 km od Županijskog središta, grada Zadra, koji je i najbliže gradsko središte ovoj Općini.

Najbliže općinsko središte je Galovac, od kojeg je općina Zemunik Donji udaljena oko 4,5 km.

Općina je sastavljena od istoimenog naselja, Zemunik Donji, te od naselja Zemunik Gornji i Smoković. Površina općine Zemunik Donji iznosi 54,59 km² ili 1,56% ukupne površina Zadarske županije.

Od ukupno 32. općine u Zadarskoj županiji, općina Zemunik je na 16. mjestu po veličini teritorija.

Prema popisu stanovnika iz 2001. godine u općini Zemunik živi 1903 stanovnika ili 1,17% stanovnika Županije, po čemu spada među veće općine Zadarske županije. Od 32. općine Zadarske županije, po broju stanovnika, općina Zemunik je na 13. mjestu.
Administrativno je okružena sljedećim općinama:

- sa sjevera: Grad Benkovac i Općina Poličnik;
- sa zapada: Općina Poličnik;
- s juga: općine Bibinje, Sukošan i Grad Zadar;
- sa istoka: Galovac i Škabrnja.

Tekst preuzet iz Prostornog plana uređenja Općine Zemunik Donji (2003).

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA