Gore

Odluke OV u 2016. g.

unutar mjere 07 »temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«
iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020

za financiranje projekta: Katastarska izmjera u svrhu izrade katastra nekretnina
na području Općine u iznosu 1.000.000,00 kuna

za financiranje projekata: Izvođenja pripremnih i monterskih radova na
kanalizacijskom spoju Gradina-pročišćivač u iznosu 1.000.000,00 kuna

 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja

za financiranje katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina
na području Općine u iznosu 2.000.000,00 kuna

za financiranje projekta izvođenja pripremnih i monterskih radova na kanalizacijskom
spoju Gradina-pročišćivač u iznosu 1.000.000,00 kuna

 zastupljenih u Općinskom vijeću i članova izabranih s liste grupe birača u 2016. godini

za pročišćavanje otpadnih voda ES 2000 javnom isporučitelju vodnih usluga
trgovačkom društvu Zemunik odvodnja d.o.o., za djelatnost javne odvodnje