Iz podataka koje imamo u Spomenici škole zapisano je „prema crkvenim dokumentima, 1873. godine u Zemuniku je osnovana redovna pučka škola, odnosno da je te godine sagrađena nova zgrada, ali je gotovo sigurno da je škola radila i prije te godine“, što znači da škola u Zemuniku postoji preko 137 godina.

Početkom Domovinskog rata broj učenika se drastično smanjio. 13. rujna 1991. godine škola prestaje s radom, radi ratnih djelovanja.

Škola je tijekom rata bila dosta oštećena Obnovom škole zgrade 1994. godine, u novu školsku godinu 1994/95. upisano je 45 učenika (iako je crta razdvajanja od agresora bila u neposrednoj blizini).

U šk. godini 1995/96. u školu je upisano 153 učenika, a naredne 1996/97. broj se povećao na 168 i to je najveći broj učenika koji je pohađao ovu školu od početka Domovinskog rata.

Škola sada broji 148 učenika. 

Ravnateljica škole je Tamara Narančić, tel. 351-064.
Tajnica škole je Miljenka Sarić, tel. 351-007,
Knjigovođa je Slavka Ivković,
Pedagoginja škole je Zvjezdana Nimac,
Defektolog Leo Nemet, tel. 351-265.