Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (pročišćeni tekst Zakona NN 153/1365/17114/1839/1998/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji objavljuje

 

JAVNU  RASPRAVU

 

Izrade urbanističkog plana uređenja mješovite zone „Centar – Smoković“

Javni uvid prijedloga  Urbanističkog plana uređenja mješovite zone „Centar – Smoković“

započeti će  25. 01. 2023.g. i završiti 25. 02. 2023. g.

Javno izlaganje Urbanističkog plana uređenja mješovite zone „Centar – Smoković“

održati će se 15. veljače  2023.g. s početkom u 10,00 sati u općinskoj vijećnici (zgrada općine) u Zemuniku Donjem.

Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Stambeno - poslovne zone ''Zemunik Gornji'' biti će objavljeni na  web stranici Općine Zemunik Donji (www.Zemunik.hr) i  općinskoj vijećnici  u Zemuniku Donjem.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnica Snježana Ćurković

Temeljem Odluke općinskog načelnika o dodjeli  mjesečnih financijskih potpora (Stipendija) redovnim i izvanrednim studentima za akademsku godinu 2022/23., Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji raspisuje

JAVNI POZIV

 

za dodjelu mjesečnih financijskih  potpora (Stipendija) redovnim i izvanrednim studentima (u daljnjem tekstu potpora) za akademsku godinu 2022/23.

  • Mjesečna potpora iznosi:

400,00  kuna za studente koji studiraju u gradu Zadru

500,00 kuna za studente koji studiraju u ostalim gradovima na području Republike Hrvatske, odnosno Europske unije i inozemstvu.

  • Potpore se dodjeljuju svim redovnim i izvanrednim studentima s prebivalištem na području Općine Zemunik Donji koji su u statusu redovnog ili izvanrednog studenta (osim izvanrednih studenata koji obrazovni program pohađaju uz rad) akademske godine 2022./2023. upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu te pod istim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.
  • Pravo na isplatu potpore studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:

    popunjen i potpisan obrazac prijave
    2. preslike osobne iskaznice
    3. originala potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2022/2023. u statusu redovnog ili izvanrednog studenta.

Rok za prijavu je 20. 10. 2022.g.


Prijave se dostavljaju putem on-line obrasca objavljenog na službenoj stranici Općine Zemunik Donji na ovoj poveznici


Jedinstveni upravni odjel
Općine Zemunik Donji

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA