Ulica I broj 16, 23 222 Zemunik Donji

tel:  023 351-355, 098 332 910  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.,  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

UPUTA TAKSI PRIJEVOZNICIMA

IZDAVANJE  DOZVOLE ZA OBAVLJANJE TAKSI PRIJEVOZA NA PODRUČJU OPĆINE ZEMUNIK DONJI

 

DOZVOLA ZA OBAVLJANJE TAKSI PRIJEVOZA NA PODRUČJU OPĆINE ZEMUNIK DONJI IZDAJE SE NA TEMELJU PODNESENOG ZAHTJEVA (ZAHTJEV SE MOŽE PREUZETI NA WEB STRANICI ILI U UREDU OPĆINE ZEMUNIK D.) I KOPIJE LICENCIJE ZA PRIJEVOZ.

ZAHTJEV SE PREDAJE  OSOBNO, PUTEM POŠTE ILI E-MAILOM.

NA TEMELJU PODNESENOG ZAHTJEVA IZDAJE  SE RJEŠENJE (RJEŠENJE SE DOSTAVLJA  PUTEM POŠTE, U ZAHTJEVU OBAVEZNO NAVESTI ADRESU NA KOJU ĆE SE DOSTAVITI RJEŠENJE)

TEMELJEM RJEŠENJA UPLAĆUJE SE PROPISANA NAKNADA ZA DOZVOLU I  KOPIJA UPLATE DOSTAVLJA  U OPĆINSKU PISARNICU, OSOBNO,  POŠTOM  ILI  E-MAILOM.

NAKON ZAPRIMLJENOG DOKAZA O UPLATI IZDAJE SE DOZVOLA (DOZVOLA SE MOŽE DOSTAVITI  POŠTOM ILI OSOBNO PREUZETI, AKO SE OSOBNO PREUZIMA  NAPOMENUTI PRILIKOM PODNOŠENJA ZAHTJEVA.

ROK ZA IZDAVANJE  DOZVOLE JE  15 DANA OD PODNOŠENJA ZEHTJEVA. 

 

PROČELNICA

Snježana Ćurković

OPĆINA ZEMUNIK DONJI

Općinski načelnik

Ulica I broj 16, 23 222 Zemunik Donji

tel:  023 351-355, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 400-06/21-01-01

URBROJ: 2198/04-01-21-8

Zemunik Donji, 15. studenog 2021. god.

                                                                       

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ZEMUNIK DONJI
- SVIMA

PREDMET: Prijedlog Proračuna Općine Zemunik Donji

                     za 2022. godinu, projekcije proračuna za 2023. i 2024. godinu

                     - dostavlja se

Poštovani !

            Sukladno članku 37. Zakona o proračunu („Narodne novine „ broj , 87/08, 136/12,15/15) i članka 46. Statuta Općine Zemunik Donji („Službeni glasnik Općine Zemunik Donji“ broj 39/21) općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna za 2022. godinu , te projekcije za 2023. i 2024. godinu. Slijedom navedenog u prilogu dostavljam Prijedlog plana proračuna za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

            Sve prijedloge o izmjenama i dopunama predloženog proračuna  mogu se dostaviti pismenim putem do 01. prosinca 2021.. godine. Sukladno članku 38. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12,15/15) podneseni prijedlozi kojima se predlaže povećanje proračunskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrđenih prijedlogom općinskog proračuna  mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istodobno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnom dijelu proračuna.

S poštovanjem,

OPĆINSKI NAČELNIK

OPĆINE ZEMUNIK DONJI

Ivica Šarić, dipl. ing.

Temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji obavještava o provedbi:

JAVNA RASPRAVA
Izrada urbanističkog plana uređenja mješovite zone 'Podvornice' - Smoković

Javni uvid Izrada urbanističkog plana uređenja mješovite zone 'Podvornice' - Smoković će započeti 22. 12. 2021. g. i završiti 29. 12. 2021. g.
Javno izlaganje Izrada urbanističkog plana uređenja mješovite zone 'Podvornice' - Smoković održati će se 28. prosinca 2021.g. s početkom u 10,00 sati u općinskoj vijećnici (zgrada općine) u Zemuniku Donjem.

Jedinstveni upravni odjel

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA