24. veljače 2023.

Javni poziv - Županijska Uprava za ceste Zadarske županije

„Županijska Uprava za ceste Zadarske županije kao upravitelj javne ceste, u naravi županijska cesta oznake ŽC6011 (dionica Smoković-Zemunik Donji), izvedena na dijelu k. č. 1509/1, 1899/1, 1479/1, 1895/6, 1358/4, 1357/8, 1904/1, 1313/4, 1409/2, 1409/3, 1900/12, 1357/3 u k.o. Smoković, obavještava nositelje stvarnih prava na predmetnim nekretninama, odnosno nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena cesta, o započinjanju postupka evidentiranja izvedenog stanja predmetne javne ceste u okviru kojeg se izrađuje geodetski elaborat izvedenog stanja. Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 03.03.2023.g. u prostorija tvrtke Geo Zadar d.o.o., Stjepana Radića 42e, 23000 Zadar“

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ŽUPANIJE

RAVNATELJ: Branko Kutija dipl.ing.

Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA