Objavljeno: Utorak, 08. prosinac 2020.

OBAVIJEST O JAVNOM OTVARANJU PONUDA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU OPĆINE ZEMUNIK DONJI

Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Zemunik  Donji KLASA: 940-04/20-01/01,

URBROJ: 2198/04-03-20-3, objavljenog 29. listopada 2020.g.  održati će se 11. prosinca 2020. s početkom u 8:00 sati u Općinskoj vijećnici, Ulica I. broj 16, 23 222 Zemunik Donji.


Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Zemunik Donji

Očitovanje Hrvatske vode

Tablica 1

Obrazac 1.- izjava

Obrazac 2.- izjava

Obrazac 3.- izjava

Obrazac 4.- izjava

Gospodarski program za javni natječaj za zakup

Obrazac ponude, poljoprivredno zemljište, rapolaganje 2020.g.