Na temelju članka 29. Statuta Općine Zemunik Donji  (”Službeni glasnik” Općine Zemunik Donji 13/18), Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji na 25. sjednici održanoj 20.11.2019. godine, donijelo je

ODLUKU
o isplati Božićnice umirovljenicima koji primaju mirovinu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Članak 1.

Povodom Božićnih blagdana odobrava se isplata Božićnice u iznosu od 200,00 kuna svim umirovljenicima koji primaju mirovinu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje s prebivalištem na području Općine Zemunik Donji, čija mirovina iznosi do 2.600,00 kuna. 

Članak 2.

U svrhu  ostvarenja prava iz točke I. ove Odluke, Umirovljenici su dužni  predočiti osobnu iskaznicu i zadnji odrezak mirovine.

Za nepokretne osobe, invalide i druge koji nisu u mogućnosti osobno doći, Božićnicu može podići uži član obitelji uz predočenje osobne iskaznice umirovljenika i zadnjeg odreska mirovine

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u Službenom glasniku Općine Zemunik Donji.


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZEMUNIK DONJI

 

KLASA: 021-02/17-01/25
URBROJ: 2198/04-02-19-5
Zemunik Donji, 20. studenog 2019.g.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Josip Krnčević, dipl.ing.