Općinski načelnik Općine Zemunik Donji oglašava produženje roka za dostavu ponuda u postupku provedbe

N A T J E Č A J A
o prodaji stanova u vlasništvu općine Zemunik DonjiProdužava se rok za dostavu ponuda u postupku provedbe natječaja Klasa: 370-01/16-1/1, Urbroj: 2198/04-2-19-7 objavljenog 01. travnja 2019.g.:

  1. Ponude se dostavljaju preporučeno poštom ili osobno u Ured Općine do 16 . travnja 2019.g. god. do 10:00 sati, u zatvorenoj omotnici na adresu: OPĆINA ZEMUNIK DONJI , sa naznakom "ne otvaraj – ponuda za kupnju stana, ulica I. broj 16, 23 222 Zemunik Donji"
  2. Ponude se otvaraju 16. travnja 2019.g. u 10:00 sati u općinskoj vijećnici u Zemuniku Donjem

Razlog produženja roka za dostavu ponude je kratak rok za prikupljanje dokumentacije tj. nije ispoštovan rok od 15 dana sukladno odluci o Prodaji stanova Klasa: 022-01/19-02/01, Urbroj: 2198/04-01-19-06 od 25. ožujka 2019.g.

Klasa: 370-01/16-1/01
Urbroj: 2198/04-2-19-11
Zemunik Donji, 05. travnja 2019. g.


OPĆINA ZEMUNIK DONJI
Općinski načelnik Ivica Šarić dipl.inž.