Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/1365/17114/18),  Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji objavljuje

 

JAVNU  RASPRAVU
Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Stambeno - poslovne zone ''Zemunik Gornji''

 

Javni uvid  Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Stambeno - poslovne zone ''Zemunik Gornji'' će  započeti  11. 03. 2019. g. i završiti 18. 03.  2019. g.

Javno izlaganje  Izmjena i dopune detaljnog plana uređenja Stambeno - poslovne zone ''Zemunik Gornji'' održati će se 15. ožujka  2019.g. s početkom u 10,00 sati u općinskoj vijećnici (zgrada općine) u Zemuniku Donjem.

Za vrijeme javnog uvida grafički i tekstualni dio Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Stambeno - poslovne zone ''Zemunik Gornji'' biti će objavljeni na  web stranici Općine Zemunik Donji (www.zemunik.hr) i  općinskoj vijećnici  u Zemuniku Donjem.

link: grafički i tekstualni dio Izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja Stambeno - poslovne zone ''Zemunik Gornji''

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Pročelnica Snježana Ćurković