Projekt:
Izgradnja nerazvrstane prometnice u Općini Zemunik Donji, na k.č. 5074 k.o. Zemunik, Smrdelj-Brdine-Dragaši, NCZD- 20

Kratki opis projekta (operacije):

Ulaganjem u društvenu, komunalnu i prometnu infrastrukturu Općina nastoji pridonijeti poboljšanim uvjetima življenja na području općine, posebice zbog važnog strateškog položaja, a i razvoja ruralnog turizma u širem pojasu uz more.

Broj i kapacitet prometnica na području općine je samo djelomice zadovoljavajući, daljnji razvoj prometa trebao bi teći ka održavanju i podizanju nivoa sigurnosti sudionika te osuvremenjivanju postojećih prometnih pravaca. U tom smislu potrebna je rekonstrukcija u vidu proširenja profila ceste na mjestima gdje prolazi kroz naselja, radi odvajanja kolnog od pješačkog i biciklističkog prometa. To je posebno važno zbog povećanog broja djece kao sudionika u prometu na putu do škole.

Također, potrebno je i bolje prometno povezati naselja i zaseoke u općini, koja su mala i prometno slabije povezana. Ulaganje se odnosi na prometnicu koja se svojim jednim dijelom spaja na Županijsku cestu Ž6011, te ubrzava protok prometa i omogućuje lakšu dostupnost do Doma za odrasle osobe Zemunik gdje je smješteno trenutno više od 150 korisnika iz svih dijelova zadarske županije a i šire. Osim područja uz Dom, prometnica povezuje i Zemunik Donji sa zaseokom Smrdelj i mjesnim grobljem.

 

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Cilj projekta: Doprinos uravnoteženom razvoju ruralnih područja

Nerazvrstana cesta se jednim krajem spaja na županijsku te omogućuje bolju prometnu povezanost Naselja Zemunik Donji, sa zaseokom  Smrdelj, mjesnim grobljem i Domom za odrasle osobe Zemunik.

Na površini na kojoj se proteže predviđeni zahvat u prostoru najvećim se dijelom nalazi makadam, dok asfaltna površina koja je u jako lošem stanju proteže se u dužini od 110 m i 160 m od mjesta priključaka na županijsku cestu Ž6011.Provedbom projekta predviđeni su sljedeći rezultati:

  • Poboljšanje cestovne infrastrukture i doprinos ostvarenju ciljeva razvojne strategije
  • Rekonstruirana i izgrađena nerazvrstana prometnica

Indikatori:  2919 metara izgrađene i rekonstruirane prometnice

 

Ukupna vrijednost projekta: 3.382.035,65 kn

EU sufinanciranje projekta: 3.352.801,36 kn

Razdoblje provedbe projekta: veljača 2018- ožujak 2019 

 


Kontakt osoba: Ivica Šarić, načelnik općine

Povjerenik za informiranje: Snježana Ćurković

Telefon: 023 351 355

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

https://ruralnirazvoj.hr/

http://europski-fondovi.eu/eafrd

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Općine Zemunik Donji