Projekt: Spojni kolektor fekalne odvodnje između stambeno-poslovne zone i UPOV-a i upojni bunar za oborinsku odvodnju

Kratki opis projekta (operacije):

Izgradnjom ovog javnog sustava odvodnje stvorit će se preduvjet da se cijelo naselje Zemunik Gornji u skoroj budućnosti spoji na javni sustav odvodnje.

Realizacijom projekta spriječit će se negativni utjecaj septičkih i sabirnih jama na podzemne vode. Većina septičkih(crnih) i sabirnih jama nisu izrađene po pravilima struke tj. nisu vodonepropusne, tako da dolazi do nekontroliranog istjecanja fekalnih voda u sistem podzemnih voda. Naselje Zemunik Gornji se nalazi u vodozaštitnom području III. kategorije, te unutar područja ekološke mreže Natura 2000.

Projekt se spaja na postojeći sustav javne odvodnje u naselju Zemunik Donji, koji je spojen na pročistač otpadnih voda (III. stupanj pročišćavanja) na koji je spojeno oko 200 ES te kao takav dini tehničko-tehnološku cjelinu. Duljina cjevovoda od stambeno-poslovne zone Zemunik Gornji u naselju Zemunik Gornji do postojećeg sustava javne odvodnje u naselju Zemunik Donji, koji je spojen na pročistač otpadnih voda iznosi 1.980,50 m.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije)

Cilj projekta je građenje javnog sustava za odvodnju koji bih u ovome trenutku spojio stambeno - poslovnu zonu Zemunik Gornji i l0-ak domaćinstava koji se nalaze uz trasu samog sustava odvodnje.

Projektom izgradnje Spojnog kolektora fekalne odvodnje između stambeno-poslovne zone Zemunik Gornji sa upojnim bunarima za oborinsku odvodnju sa javnim sustavom odvodnje u naselju Zemunik Donji, a koji je spojen sa pročistačem otpadnih voda ostvarit će se preduvjeti za izgradnju sekundarne mreže javne odvodnje na području Zemunika Gornjeg s minimalno 150 priključaka na ukupan broj od 410 stanovnika naselja. Izgradnjom sustava prijeći će se na višu razinu komunalne opremljenosti i usluge, a samim tim i kvalitete življenja u ruralnom području.

Ukupna vrijednost projekta: 2.718.542,40 kn  

EU sufinanciranje projekta: 2.174.833,92  kn

Razdoblje provedbe projekta: rujan 2017- siječanj 2019 

 

 


Kontakt osoba: Jure Buljat, Zemunik odvodnja d.o.o, direktor

Telefon: 023/351-659

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

https://ruralnirazvoj.hr/ 

http://europski-fondovi.eu/eafrd  


Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost tvrtke Zemunik odvodnja d.o.o.