KLASA: 400-06/18-01/01
URBROJ: 2198/04-01-18-01
Zemunik Donji, 10. listopada 2018. god.

Temeljem članka 32. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12,15/15) Općinski načelnik Općine Zemunik Donji upućuje

POZIV

svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Zemunik Donji za dostavu prijedloga Programa za financiranje ili sufinanciranje iz Proračuna Općine Zemunik Donji za 2019. godinu


I. Pozivaju se svi dosadašnji i potencijalni korisnici proračunskih sredstava da zaključno do 01. studenog  2018. godine dostave u J.U.O. Općine Zemunik Donji svoje prijedloge Programa za financiranje ili sufinanciranje iz Proračuna Općine Zemunik Donji za 2019. godinu (adresa: Ulica I, br.16,23222 Zemunik Donji).

II. Prijedlog programa iz točke I  mora biti izrađen u skladu sa Zakonom o proračunu i mora sadržavati :

  1. Financijsko izvješće o poslovanju za razdoblje od 01. 01. 2018. do 31.08.2018. godine (prihodi i izdaci )
  2. Program aktivnosti za 2019. godinu s prijedlogom financiranja.

III.  Obrasci za podnošenje prijedloga Programa mogu se dobiti u J.U.O. Općine Zemunik Donji.


 Obrazac prijave za sufinanciranje programa udruga

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivica Šarić, dipl. ing.