1. Raspisuje se javni poziv za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Zemunik Donji za akademsku godinu 2018/19.

2. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji

 1. su državljani Republike Hrvatske
 2. su redovno upisani na sveučilište ili veleučilište u RH (koji imaju status redovnog studenta)
 3. imaju prebivalište na području Općine Zemunik Donji

3. Rok za podnošenje prijave je 31. 10.  2018. g.

4. Prijave dostaviti na adresu: općina Zemunik Donji,  ulica I br. 16, 23 222 , Zemunik Donji Ili  predati osobno u uredu Općine u Zemuniku Donjem

5. Dokumentacija koju treba priložiti uz prijavu za studente koji  nisu do sada primali stipendiju

 • Zahtjev za dodjelu stipendije (preuzeti u uredu Općine ili web stranici Općine)
 • Preslik Domovnice
 • Svjedodžbu o završenom 4. razredu  (preslik)
 • Preslik osobne iskaznice (dokaz o prebivalištu)
 • Potvrdu o redovnom upisu na sveučilište ili veleučilište  u RH

6. Dokumentacija koju treba priložiti za studente koji su do sada primali stipendiju

 • Zahtjev za dodjelu stipendije (preuzeti u uredu Općine ili web stranici Općine)
 • potvrda o upisu na redovni studij za akademsku godinu 2018/19
 • Indeks (fotokopija svih ispisanih stranica)
 • Preslik osobne iskaznice (dokaz o prebivalištu)

7. Sve prijave koje ne budu sadržavale kompletnu dokumentaciju  i koje ne budu dostavljene u roku  neće se uzimati u obzir.

8. Rezultati natječaja biti će u roku od 30 dana od dana zaključenja natječaja objavljeni na web stranici općine Zemunik Donji.

 


  Odluka o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku godinu 2018/19

  Zahtjev za dodjelu stipendija (studenti koji do sada nisu primali stipendiju)

  Zahtjev za dodjelu stipendija (studenti koji su do sada primali stipendiju)JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Pročelnica Snježana Ćurković