O B A V I J E S T


POŠTOVANI RODITELJI,
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZEMUNIK DONJI NA 12. SJEDNICI ODRŽANOJ 01. 08. 2018. G. DONIJELO JE ODLUKU O SUFINANCIRANJU UDŽBENIKA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE
SA PODRUČJA OPĆINE ZEMUNIK DONJI U VISINI 50% OD CIJENE PLAĆENIH UDŽBENIKA.

PRAVO NA SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA OSTVARITI ĆE SVI UČENICI KOJI PRAVO NA SUFINANCIRANJE NISU OSTVARILI PO NEKOJ DRUGOJ OSNOVI.

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA MOŽETE PREUZETI U UREDU OPĆINE ILI KLIKOM NA OVAJ LINK, TE ISTI DOSTAVITI DO 10.RUJNA 2018. g.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  • Račun o plaćenim udžbenicima
  • Dokaz o prebivalištu (kopija osobne iskaznice)
  • IBAN (račun za uplate) i naziv banke
  • OIB roditelja na čiji račun će se izvršiti uplata


DODATNE INFORMECIJE U SVEZI NAVEDENOG MOŽETE DOBITI SVAKIM RADNIM DANOM OD 8,00 – 15,00 SATI U UREDU OPĆINE ZEMUNIK DONJI ILI TEL: 351-355.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL