Na temelju članka 10.  Odluke o javnim priznanjima Općine Zemunik Donji,  Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Zemunik Donji  oglašava

JAVNI POZIV

za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Općine Zemunik Donji

 

Pozivaju se fizičke i pravne osobe da dostave svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja Općine Zemunik Donji.

Javna priznanja dodjeljuju se za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, odgoja, naobrazbe, kulture, športa, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, prostornog uređenja I zaštite okoliša I svih drugih područja  društvenog života.

 

Javna priznanja općine Zemunik Donji su:

  1. Imenovanje počasnim građaninom Općine Zemunik Donji
  2. Nagrada općine Zemunik Donji za životno djelo
  3. Grb općine Zemunik Donji
  4. Godišnja nagrada općine Zemunik Donji
  5. Priznanje Općine Zemunik Donji
  6. Zahvalnica općine Zemunik Donji

Nagrada će se dodijeliti na svečanoj sjednici Općinskog vijeća općine Zemunik Donji u povodu  Dana općine.

Prijedlozi za dodjelu javnih priznanja podnose se u pisanom obliku s obrazloženjem na slijedeću adresu:

 

Općina Zemunik Donji
Ulica I, br. 16
Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja.

i to najkasnije do  15. srpnja  2018. g.

 

POVJERENSTVO ZA DODJELU JAVNIH  PRIZNANJA
OPĆINE ZEMUNIK DONJI