Temeljem članka 29. Stavak 5 i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18)  Općina Zemunik Donji objavljuje

OBAVIJEST


o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države a na području općine Zemunik Donji.

Javni uvid može se izvršiti svakim radnim danom od 17. svibnja do 01. lipnja 2018.g. u vremenu od 8:00 do 14:00 sati u Općinskoj vijećnici.

- Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države a na području općine Zemunik Donji, mogu se dostaviti nositelju izrade, najkasnije do završetka javnog uvida.  


OPĆINSKI NAČELNIK
Ivica Šarić dipl. ing.