Temeljem Odluke Općinskog načelnika Klasa: 022-01/17- 01/01, Urbroj: 2198/04-1- 17-48 od 15. 09. 2017.g., Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji objavljuje

Javni poziv za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja Općine Zemunik Donji za akademsku godinu 2017/18


Potrebnu dokumentaciju potražite ovdje