OBAVIJEST

poštovani mještani Općine Zemunik Donji obaviještavamo vas da se u suradnji s Čistoćom d.o.o. Zadar organizira akcija sakupljanja glomaznog otpada u periodu od:  02.10.-09.10.2017. god.

lokacije kontejnera:

 • Zemunik Donji - Centar
 • Zemunik Donji - Marušići
 • Zemunik Donji - Mostar
 • Zemunik Donji - Dragaši
 • Zemunik Donji - Smrdelj
 • Zemunik Donji - nasuprot mesnice paleka
 • Zemunik Gornji - trafostanica
 • Zemunik Gornji – bivša cestarska kućica
 • Zemunik Gornji - Goleš
 • Smoković - Centar

   

  općinski načelnik
  Ivica Šarić, dipl. ing.