Na  temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine broj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji oglašava

Na temelju čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja  ovim putem daje slijedeću

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Klasa: 022-01/17- 01/01, Urbroj: 2198/04-1- 17-48 od 15. 09. 2017.g., Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji objavljuje

Utrka mira važna je svjetska manifestacija koja se održava svake godine i za cilj ima promociju međunarodnog prijateljstva i razumijevanja.

OBAVIJEST

poštovani mještani Općine Zemunik Donji obaviještavamo vas da se u suradnji s Čistoćom d.o.o. Zadar organizira akcija sakupljanja glomaznog otpada u periodu od:  02.10.-09.10.2017. god.