Predmet: Obavijest o provođenju adulticidne dezinsekcije na području Općine Zemunik Donji.

Obavještavamo Vas da će se u noći 26.07.2018/27.07.2018 godine započeti sa provođenjem obvezatne adulticidne dezinsekcije ( suzbijanje letećih insekata) na području Općine Zemunik Donji.

Na temelju članka 10.  Odluke o javnim priznanjima Općine Zemunik Donji,  Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Zemunik Donji  oglašava JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Zemunik Donji

Na temelju Odluke općinskog vijeća od 29. svibnja 2018. g. općinski načelnik Općine Zemunik Donji objavljuje

Poziv svim fizičkim i pravnim osobama, vlasnicima građevinskog zemljišta u predjelu zaseoka Mostar u Zemuniku Donjem  za iskazivanje interesa i  prikupljanja  ponuda u svrhu kupnje građevinskog zemljišta za  izgradnju sportskog centra i dječjeg igrališta

Temeljem članka 29. Stavak 5 i 6. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18)  Općina Zemunik Donji objavljuje OBAVIJEST o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države a na području općine Zemunik Donji.