Obavještavamo nositelje prava na katastarskim česticama i ostale zainteresirane stranke da je počelo izlaganje na javni uvid elaborata katastarske izmjere za katastarsku općinu Zemunik.

 

 

Rezultati izbora za općinskog načelnika i vijeće

Datum objave: 17.05.2021.