Temeljem članka 32. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12,15/15) Općinski načelnik Općine Zemunik Donji upućuje

POZIV

svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Zemunik Donji za dostavu prijedloga Programa za financiranje ili sufinanciranje iz Proračuna Općine Zemunik Donji za 2019. godinu

1. Raspisuje se javni poziv za dodjelu stipendija studentima sa područja općine Zemunik Donji za akademsku godinu 2018/19.

O B A V I J E S T


POŠTOVANI RODITELJI,
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ZEMUNIK DONJI NA 12. SJEDNICI ODRŽANOJ 01. 08. 2018. G. DONIJELO JE ODLUKU O SUFINANCIRANJU UDŽBENIKA UČENICIMA OSNOVNE ŠKOLE
SA PODRUČJA OPĆINE ZEMUNIK DONJI U VISINI 50% OD CIJENE PLAĆENIH UDŽBENIKA.

PRAVO NA SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA OSTVARITI ĆE SVI UČENICI KOJI PRAVO NA SUFINANCIRANJE NISU OSTVARILI PO NEKOJ DRUGOJ OSNOVI.

ZAHTJEV ZA SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA MOŽETE PREUZETI U UREDU OPĆINE ILI KLIKOM NA OVAJ LINK, TE ISTI DOSTAVITI DO 10.RUJNA 2018. g.

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  • Račun o plaćenim udžbenicima
  • Dokaz o prebivalištu (kopija osobne iskaznice)
  • IBAN (račun za uplate) i naziv banke
  • OIB roditelja na čiji račun će se izvršiti uplata


DODATNE INFORMECIJE U SVEZI NAVEDENOG MOŽETE DOBITI SVAKIM RADNIM DANOM OD 8,00 – 15,00 SATI U UREDU OPĆINE ZEMUNIK DONJI ILI TEL: 351-355.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Predmet: Obavijest o provođenju adulticidne dezinsekcije na području Općine Zemunik Donji.

Obavještavamo Vas da će se u noći 26.07.2018/27.07.2018 godine započeti sa provođenjem obvezatne adulticidne dezinsekcije ( suzbijanje letećih insekata) na području Općine Zemunik Donji.

Na temelju članka 10.  Odluke o javnim priznanjima Općine Zemunik Donji,  Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Zemunik Donji  oglašava JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Zemunik Donji