Na temelju čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provedbu natječaja  ovim putem daje slijedeću

Temeljem Odluke Općinskog načelnika Klasa: 022-01/17- 01/01, Urbroj: 2198/04-1- 17-48 od 15. 09. 2017.g., Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji objavljuje

Utrka mira važna je svjetska manifestacija koja se održava svake godine i za cilj ima promociju međunarodnog prijateljstva i razumijevanja.

OBAVIJEST

poštovani mještani Općine Zemunik Donji obaviještavamo vas da se u suradnji s Čistoćom d.o.o. Zadar organizira akcija sakupljanja glomaznog otpada u periodu od:  02.10.-09.10.2017. god.

OBAVIJEST
ZA STANOVNIKE OPĆINE ZEMUNIKPoštovani, obavještavamo Vas da Društvo Čistoća d.o.o. Zadar od 18. rujna 2017.god. prelazi na zimski raspored odvoza otpada – pražnjenje posuda (kanti) jedan puta tjedno ( četvrtak ).

Vaša Čistoća d.o.o. Zadar