Na  temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine broj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji  oglašava


Ulica I broj 16, 23 222 Zemunik Donji
tel:  023 351-355, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Klasa: 940-04/18-01/01
Urbroj: 2198/04-01-19-12
Zemunik Donji, 18. veljače 2019.g.

 

PREDMET: Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Poštovani,
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je planirana alokacija s dosadašnjih 58.000.000,00 kuna povećana na 134.000.000,00 kuna.