Na temelju članka 29. Statuta Općine Zemunik Donji  (”Službeni glasnik” Općine Zemunik Donji 13/18), Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji na 25. sjednici održanoj 20.11.2019. godine, donijelo je ODLUKU ...

Temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji objavljuje JAVNU  RASPRAVU Izrade Urbanističkih planova uređenja Stambenih zona „Centar“ i „Lug“ – Zemunik Donji

Zelena čistka je zajednička akcija čišćenja divljih odlagališta otpada koja se u Lijepoj našoj održava već osmu godinu za redom, a već od prve godine postala je najveća okolišna volonterska akcija u Hrvatskoj.

Ulica I br.16, 23222 Zemunik Donji, kao upravitelj nerazvrstanih cesta u općini Zemunik, objavljuje JAVNI POZIV svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC ZD 23A: Put Bubića Cesta za Mostar( kčbr. 5025/1 ) – put Bubići ( kčbr. 5040/1 ), u naselju Zemunik Donji, u dužini od cca. 450 m, u k.o. Zemunik.