Ulica I broj 16, 23 222 Zemunik Donji
tel:  023 351-355, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Klasa: 940-04/18-01/01
Urbroj: 2198/04-01-19-12
Zemunik Donji, 18. veljače 2019.g.

 

PREDMET: Obavijest o početku javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države

Poštovani,
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“ kojom je planirana alokacija s dosadašnjih 58.000.000,00 kuna povećana na 134.000.000,00 kuna.

Temeljem članka 32. Zakona o proračunu (NN br. 87/08 i 136/12,15/15) Općinski načelnik Općine Zemunik Donji upućuje

POZIV

svim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima proračunskih sredstava Općine Zemunik Donji za dostavu prijedloga Programa za financiranje ili sufinanciranje iz Proračuna Općine Zemunik Donji za 2019. godinu