Na osnovi članka 23. točke 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14) OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO OPĆINE ZEMUNIK DONJI na sjednici održanoj 12. prosinca 2019. donijelo je RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE ZEMUNIK DONJI

Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11 ), objavljujemo JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC-SM21, Put Oliverića

Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11 ), objavljujemo JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC-ZD 60, Buljatov Put

Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11 ), objavljujemo JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC-ZD 61, Put Zdunića

Vlada Republike Hrvatske je 14.studenog 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Za dan održavanja izbora određena je Nedjelja, 22. prosinca 2019.