Ulica I br.16, 23222 Zemunik Donji, kao upravitelj nerazvrstanih cesta u općini Zemunik, objavljuje JAVNI POZIV svim nositeljima prava na nekretnine koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izvedena nerazvrstana cesta NC ZD 23A: Put Bubića Cesta za Mostar( kčbr. 5025/1 ) – put Bubići ( kčbr. 5040/1 ), u naselju Zemunik Donji, u dužini od cca. 450 m, u k.o. Zemunik.

Općinski načelnik Općine Zemunik Donji oglašava produženje roka za dostavu ponuda u postupku provedbe Natječaja o prodaji stanova u vlasništvu općine Zemunik donji

OBJAVA BIRAČIMA


Vlada Republike Hrvatske je dana 28.ožujka 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave ...

Na  temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine broj NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14) i  članka 5. Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji,  Općinski načelnik  Općine Zemunik Donji  oglašava