Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11 ), objavljujemo JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC-SM21, Put Oliverića

Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11 ), objavljujemo JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC-ZD 60, Buljatov Put

Na temelju članka 131.-133. Zakona o cestama ( NN 84/11 ), objavljujemo JAVNI POZIV nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste NC-ZD 61, Put Zdunića

Vlada Republike Hrvatske je 14.studenog 2019. donijela Odluku o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske. Za dan održavanja izbora određena je Nedjelja, 22. prosinca 2019.

Na temelju članka 29. Statuta Općine Zemunik Donji  (”Službeni glasnik” Općine Zemunik Donji 13/18), Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji na 25. sjednici održanoj 20.11.2019. godine, donijelo je ODLUKU ...