Program društveno poticane stanogradnje (dalje u tekstu: POS) provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, te se omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate.


Program POS-a provodi Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (NN br. 109/01, 82/04 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18, 66/19, 59/20 i 58/21) tako da vise informacija o provedbi POS-a možete vidjeti na službenim web stranicama APN-a - www.apn.hr


Kupnjom stanova putem POS-a ostvaruje se niz pogodnosti: rok otplate kredita od 30 g. + 1 g. počeka, bez jamaca; maksimalna cijena korisne površine stana do 1.350,00 €/m2; prosječna godišnja kamatna stopa oko 2 % godišnje


NAPOMENA: Za odgovore/podatke na pitanjalupit ove ankete unesite X /križić/ u odgovarajuću kućicu iii zaokružite odgovarajuće s/ovo, te upišite na odgovarajuću crtu.

 

1. Ime i Prezime: *
2. Adresa prebivališta: *
3.a. Telefon ili mobitel: *
3.b. E-mail: *
4. Koliko imate godina? *
5. Školska sprema (NSS, SSS, VŠ, VSS); zvanje/zanimanje *
6. Bračno stanje: *
7. Jeste li stalno zaposleni?*
Da
Ne
8. Da li imate status hrvatskog branitelja - dragovoljca iz Domovinskog rata:*
Da
Ne
9. Da li ste osoba s invaliditetom?*
Da
Ne
10. Da li je vaša obitelj s troje ili više djece:*
Da
Ne
11. Sadašnji stambeni status: *
Kod roditelja ili srodnika
Podstanar sa slobodno ugovorenom najamninom
U neodgovarajućem stanu-kući u osobnom vlasništvu člana obitelji
Zaštićeni najmoprimac
Ostalo
12. Broj članova obiteljskog domaćinstva za koje želite rješavati stambeno pitanje: *
13. Ako ste zainteresirani za rješavanje stambenog pitanja putem društveno poticane stanogradnje navedite na koji način bi to željeli ostvariti:*
Kupnjom stana u višestambenoj zgradi (kolektivno stanovanje)
Najmom stana u višestambenoj zgradi uz mogućnost otkupa
Gradnjom stana - obiteljske kuće u vlastitom zemljištu
Dogradnjom ili nadogradnjom na već postojećoj obiteljskoj kući
14. Navedite sobnost stana kakvog bi željeli kupiti u zgradi kolektivnog stanovanja:*
Garsonijera
Kuhinja, kupaonica, 1 soba
Kuhinja, kupaonica, 1,5 soba
Kuhinja, kupaonica, 2 sobe
Kuhinja, kupaonica, 2,5 sobe
Kuhinja, kupaonica, 3 sobe
Kuhinja, kupaonica, 3,5 sobe
Kuhinja, kupaonica, 4 sobe
15.  Molimo Vas da navedete koju cijenu stana (raspon) smatrate za Vas prihvatljivim:*
Najviše do 1.800 €/m2
Najviše do 1.350 €/m2
Najviše do 1.050 €/m2
16.  Jeste li financijski sposobni za realizaciju svog stambenog pitanja na način da osigurate obvezno vlastito učešće u visini 15% vrijednosti stana  (učešće ne moraju osigurati hrvatski branitelji - dragovoljci iz Domovinskog rata, osoba s invaliditetom, obitelj s troje ili više djece) i podmirujete rate kredita*
Da
Ne
17.  Koji je stupanj vaše zainteresiranosti za rješavanje stambenog pitanja putem društveno poticane stanogradnje:*
Jako zainteresiran
Zainteresiran
Malo zainteresiran (informativno)

NAPOMENA: Navedeni podaci se obrađuju, koriste i analiziraju isključivo u svrhu utvrđivanja stvarnih potreba, interesa i financijskih mogućnosti potencijalnih kupaca za kupnju stanova putem POS-a te se u drugu svrhu neće koristiti, pa svojim potpisom dajete svoju dobrovoljnu, izričitu i nedvosmislenu suglasnost i privolu da se Vaši osobni podatci koriste isključivo za naprijed utvrđenu svrhu, te potvrđujete da su svi navedeni podaci istiniti i točni.

Potpis
OBRIŠI

Temeljem Odluke općinskog načelnika o dodjeli  mjesečnih financijskih potpora (Stipendija) redovnim i izvanrednim studentima za akademsku godinu 2022/23., Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji raspisuje

JAVNI POZIV

 

za dodjelu mjesečnih financijskih  potpora (Stipendija) redovnim i izvanrednim studentima (u daljnjem tekstu potpora) za akademsku godinu 2022/23.

 • Mjesečna potpora iznosi:

400,00  kuna za studente koji studiraju u gradu Zadru

500,00 kuna za studente koji studiraju u ostalim gradovima na području Republike Hrvatske, odnosno Europske unije i inozemstvu.

 • Potpore se dodjeljuju svim redovnim i izvanrednim studentima s prebivalištem na području Općine Zemunik Donji koji su u statusu redovnog ili izvanrednog studenta (osim izvanrednih studenata koji obrazovni program pohađaju uz rad) akademske godine 2022./2023. upisani na bilo koju javnu visokoškolsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji ili u inozemstvu te pod istim uvjetima i onima koji su upisani na privatne visokoškolske ustanove s pravom javnosti.
 • Pravo na isplatu potpore studenti ostvaruju prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije:

  popunjen i potpisan obrazac prijave
  2. preslike osobne iskaznice
  3. originala potvrde visokoškolske ustanove o upisu u akademsku godinu 2022/2023. u statusu redovnog ili izvanrednog studenta.

Rok za prijavu je 20. 10. 2022.g.


Prijave se dostavljaju putem on-line obrasca objavljenog na službenoj stranici Općine Zemunik Donji na ovoj poveznici


Jedinstveni upravni odjel
Općine Zemunik Donji

Zlatna žutica vinove loze, (Grapevine Flavescence dorée) jedna je od najštetnijih bolesti vinove loze u Europi. U vinogradima u kojima se pojavi vrlo brzo poprima razmjere epidemije, čineći velike štete u gubitku grožđa i trajnom gubitku zaraženih trsova. Uzročnik zlatne žutice je fitoplazma  koja živi i razmnožava se u provodnom sustavu biljaka.

Prema utvrđenom stanju, posjednici vinove loze obvezni su provoditi mjere navedene u Naredbi o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze sukladno Akcijskome planu.

Simptomi žutice vinove loze na oboljelom se trsu pojavljuju najčešće krajem lipnja, a prema jeseni sve su izražajniji. Često se pojavljuju na čitavom trsu, ali mogu se pojaviti samo na mladicima lucnja ili reznika.

Simptomi na listu:

 • Kod bijelih sorti grožđa rubovi lišća uvijaju se prema naličju tako da list poprima kopljasti izgled, nepravilno žuti i krut je pa se na dodir drobi.
 • Kod crvenih sorti grožđa lišće crveni, a ostali simptomi su isti kao kod bijelih sorti.

Simptomi na mladicama:

 • Skraćeni internodiji, mladice ostaju zelene, a tijekom zime smrzavaju se i propadaju.

Simptomi na grozdovima:

 • Cvat se ponekad u potpunosti osuši i ostaje na trsu. Ako se simptomi pojave nakon završene cvatnje

grozd postupno vene i ne dozrijeva.

ŠIRENJE BOLESTI

 • zaraženim sadnim materijalom
 • vektorom

Američki cvrčak (Scaphoideus titanus Ball), vektor zlatne žutice vinove loze Flavescence dorée (FD), danas je proširen i prisutan u gotovo svim vinogradarskim područjima Hrvatske.

VAŽNO!

Posjednici vinograda obvezni su tijekom vegetacije provoditi vizualne preglede vinove loze te uoče li simptome zaraze odmah izvijestiti Fitosanitarnu inspekciju ili Hrvatsku agenciju za poljoprivredu i hranu ili Upravu za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Stranica 1 od 3
Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA