zazelli esf eu

Europski socijalni fond plus

Program „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

U okviru ovog Poziva financirat će se pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom, kao sastavna mjera dugotrajne skrbi i prevencije institucionalizacije.

 

OPĆI CILJ:
Povećanje socijalne uključenosti i prevencija institucionalizacije ranjivih skupina osiguravanjem dugotrajne skrbi.

SPECIFIČNI CILJ:
Pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom.

CILJNE SKUPINE:
Osobe starije od 65 godina (65 i više godina) Odrasle osobe invaliditetom (18 i više godina)

zazeli

 

„ZAŽELI – POMOĆ U KUĆI“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29; URBROJ: 524-07-02-01-01/1-24-26 od 7. ožujka 2024. g. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021 - 2027., Zaželi — prevencija institucionalizacije, od 08. ožujka 2024. g. korisniku bespovratnih sredstava Općini Zemunik Donji odobren je projekt „Zaželi pomoć u kući“ (SF.3.4.11.01.0293) u maksimalnom iznosu prihvatljivih  troškova 306.000,00 EUR.

 


Dokumenti:

21. prosinca 2023.

Advent u Zemuniku

U sklopu projekta AgroSTEM, u kojem je Općina Zemunik Donji partner, održavaju se online radionice Programiranja za djecu Osnovne škole Zemunik i Benkovac. Radionice programiranja sastoje se od upoznavanja osnovnoškolaca s naprednim programskim jezikom PYTHON te uključuju rad na manjim programskim/hardverskim projektima na temu ruralnog razvoja. Kako bi se osigurala kvalitetna provedba aktivnosti projekta, nabavljeno je 10 računala za djecu OŠ Zemunik i Benkovac. Nakon radionica Programiranja, djeca će imati priliku sudjelovati i u radionicama izrade aplikacije „AgroSTEM“, koja će se također održavati online. Djeca će znanja stečena na radionicama programiranja primijeniti u izradi aplikacije. Aplikacija će sadržavati online tržnicu proizvođača hrane (OPG-ova), smještajne jedinice kao i aktualne događaje u ruralnim sredinama, te će biti dostupna na web platformi AgroSTEM.

Projekt „AgroSTEM“ otpočeo je 18. svibnja 2021. godine i traje do 18. svibnja 2023. godine. Korisnik Udruga za ruralni razvoj Ravni kotari potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (UP.04.2.1.10.0021) za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Osim Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari koja je prijavitelj, partneri na projektu su i Veleučilište „Marko Marulić“ u Kninu, Udruga za djecu, mlade i obitelj „Mali koraci“- Benkovac, Zajednica tehničke kulture Zadarske županije i Općina Zemunik Donji .

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske kao Upravljačko tijelo u postupku odabira projekta u okviru otvorenog trajnog Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za popularizaciju STEM-a”, Odlukom o financiranju dodijelilo je iznos od 1.833.056,40 HRK bespovratnih sredstava za projekt „AgroSTEM“. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%). Provedbom projekta osigurat će se jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a, unaprijediti će se kapaciteti organizacija civilnoga društva za provedbu programa u području popularizacije STEM-a. Također, unaprijediti će se suradnja organizacija civilnoga društva i odgojno-obrazovnih i visoko obrazovnih institucija u području popularizacije STEM-a, te će se povećati broj aktivnosti s ciljem popularizacije STEM-a u općoj populaciji s naglaskom na djecu i mlade.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, tehnička je pomoć tijekom provedbe projekta s ciljem povećanja korištenja sredstava EU fondova u Zadarskoj županiji putem jačanja kapaciteta regionalnog koordinatora Agencije ZADRA NOVA te kontinuiranom podrškom javnopravnim tijelima u pripremi i provedbi projekata te jačanjem kapaciteta (potencijalnih) prijavitelja u pripremi i provedbi projekata.

Osim radionica, u sklopu projekta AgroSTEM, održati će se i online „AgroSTEM sajam“ koji će uključiti 20-ero djece osnovnoškolske dobi sa područja Općine Zemunik i grada Benkovca, kao i 10 studenata Veleučilišta „Marko Marulić“ u Kninu, koji će pod mentorstvom članova Udruga uključenih u ovaj projekt i predstavnika Veleučilišta osmisliti i organizirati online sajam karakterističnih proizvoda za Ravne kotare i Dalmatinsku zagoru. Također, prezentirati će se proizvodi minimalno 10 OPG-ova, te poljoprivredni proizvodi i rukotvorine karakteristične za ruralne dalmatinske krajeve. Svrha ove aktivnosti je podizanje razine svijesti OPG-ova o mogućnostima i potencijalima koje STEM alati pružaju u njihovom poslovanju. Na sajmu će se izložiti i  terenska i laboratorijska oprema nabavljena  u sklopu radionica Korištenje brzih terenskih metoda i inovativnih alata u poljoprivredi kako bi se sudionike sajma dodatno educiralo te populariziralo STEM područje poljoprivrede.

Informacije o projektu i projektnim aktivnostima dostupne su na web platformi projekta AgroSTEM (http://agrostem.hr/), te na društvenim mrežama, facebook i instagram stranici projekta (AgroStem, agro.stem), te na web stranicama i društvenim mrežama korisnika Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari i projektnih partnera.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari i Općine Zemunik Donji

  • Napomena: uz svaku objavu na webu potrebno je staviti ispod ili iznad teksta slijedeće znakove vidljivosti:

 

   Slika1

             Sadržaj publikacije/objave isključiva je odgovornost Udruge za ruralni razvoj Ravni kotari i

                                            Općine Zemunik Donji

Slika2Slika3Slika4

13. prosinca 2022.

Advent u Zemuniku

23. ožujka 2022.

Radionica "Novo Doba"

17. ožujka 2022.

Odlaganje otpada

Od subote, 19.03. pa nadalje svake druge subote Čistoća Zadar će prazniti spremnike za reciklabilni otpad (kanta s narančastim poklopcem)

Danas su postavljanjem skele započeli radovi na uređenju fasade naše Kraljice mira-Kraljice Hrvata

Stranica 1 od 6
Sabor Ministarstvo gospodarstva i odrzivog razvoja.fwVlada RH zadarska zupanija.fw grad zadar.fw zadra nova.fw porezna uprava.fw

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA