predsjednik: JOSO RAPAN , trener: MILIVOJ KRNČEVIĆ
tajnik: TOMISLAV ĆURKOVIĆ , blagajnik: BOBI ŠESTAN

Klub je osnovan radi obavljanja sportskih nogometnih djelatnosti, sudjelovanja u natjecanjima u nogometu, promicanju sportske rekreacije i unapređenja nogometnog sporta.

Cilj NK “Zemunik” je okupljanje ljubitelja nogometnog sporta.

Zadaće Kluba su da svojim radom pridonosi:


- popularizaciji nogometnog sporta,
- razvijanju sportskih navika (urednost, točnost, ustrajnost itd.),
- natjecanju u pripadajućim ligama nogometa i postizanju što boljih rezultata,
- njegovanju načela olimpijskog pokreta i pravila sporta.