Boćarski klub "Zemunik" osnovan je 2001 godine. Predsjednik kluba: Marin Šarić

Klub potiče i promiče boćarski šport;
organizira natjecanja u boćarskom športu kako službena tako i trofejna;
sudjeluje putem svojih članova u tim natjecanjima kao i u drugim natjecanjima u organizaciji saveza;
poduzima aktivnosti na omasovljavanju i unapređenju boćarskog športa;
djeluje na unapređenju materijalnih, kadrovskih i drugih uvjeta za postizanje najviših športskih dostignuća u boćarskom športu;
educira i odgaja svoje članove kroz predavanja, tečajeve, savjetovanja i publikacije za boćarski šport pravilnu primjenu propisa o boćarskom športu;
surađuje s drugim klubovima, stručnim i znanstvenim institucijama a sve radi unapređenja svoje djelatnosti; predlaže nadležnim tijelima donošenje propisa i mjera radi razvoja boćarskog športa; obavlja i druge poslove koji su Klubu povjereni na osnovi propisa ili dobrovoljnog i obveznog udruživanja s drugim udruženjima.