Na temelju članka 27. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine broj 39/13 i 48/15) te Odluke Agencije za poljoprivredno zemljište o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Zemunik Donji, KLASA: 320-01/15-04/722, URBROJ:370-04-16-14 od 13.rujna 2016. AGENCIJA ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE dana 15. rujna 2016.godine objavljuje

Javni poziv za dodjelu zakupa za poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Zemunik Donji


Upute za ispunjavanje gospodarskog programa

Prilog 1 GP

Prilog 2

Prilog 3 Izjava

Prilog 4

Prilog 5