Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Zemunik Donji, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Zemunik Donji objavljuje


JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Zemunik Donji

Temeljem Odluke Općinskog vijeća Općine Zemunik Donji o taksi prijevozu u 2016.g.i Odluke o broju dozvola i kriterijima pri izdavanju dozvola za obavljanje taksi prijevoza na području općine Zemunik Donji u 2016. g., općinski načelnik objavljuje 

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz na području općine Zemunik Donji

 

Opširnije...

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Zemunik Donji, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Zemunik Donji oglašava


Javni poziv za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Zemunik Donji

Općina Zemunik Donji, kao tijelo nadležno za upravljanje nerazvrstanim cestama na svom području, na temelju odredbi članka 123-133. Zakona o cestama (N.N. 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14 ) i Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave klasa 932-01/12-02/182 Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24.listopada 2013. god. objavljuje JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama, koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je nerazvrstana cesta