Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Zemunik Donji, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja općine Zemunik Donji oglašava

JAVNI OGLAS Za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Zemunik Donji 2011 g.