35. sjednica općinskog vijeća

35. sjednica općinskog vijeća
Veličina datoteke:
93.96 kB
Datum objave:
17 Ožujak 2017

 • Odluka o usvajanju godišnjeg obračuna Proračuna za 2016.g.
 • Odluka o utrošku viška sredstava iz 2016.g.
 • Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja dječjeg vrtića Zvjezdice za 2016. g.
 • Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja trgovačkog društva Zemunik d.o.o. za 2016.g.
 • Odluka o prihvaćanju financijskog izvještaja trgovačkog društva Zemunik odvodnja d.o.o. za 2016.g.
 • Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture u 2016.g.
 • Odluka o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016.g.
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone društvene namjene (D) u Zemuniku Donjem
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zone turističke, ugostiteljske i sportskorekreacijske namjene
 • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja poslovno – proizvodne zone (KI) uz županijsku cestu Ž 6040 u Zemuniku Donjem
 • Izmjene idopune odluke o komunalnim djelatnostima
 • Odluka o općinskim porezima
 • Odluka o utvrđivanju nerazvrstane ceste NC ZD 39.