Nogometni klub Zemunik

NK Zemunikpredsjednik: JOSO RAPAN , trener: MILIVOJ KRNČEVIĆ , tajnik: TOMISLAV ĆURKOVIĆ , blagajnik: BOBI ŠESTAN

Klub je osnovan radi obavljanja sportskih nogometnih djelatnosti, sudjelovanja u natjecanjima u nogometu, promicanju sportske rekreacije i unapređenja nogometnog sporta. Cilj NK “Zemunik” je okupljanje ljubitelja nogometnog sporta. Zadaće Kluba su da svojim radom pridonosi: - popularizaciji nogometnog sporta, - razvijanju sportskih navika (urednost, točnost, ustrajnost itd.), - natjecanju u pripadajućim ligama nogometa i postizanju što boljih rezultata, - njegovanju načela olimpijskog pokreta i pravila sporta.