Obavijest o potpisivanju ugovora za katastarsku izmjeru