Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) i  Odluke Općinskog vijeća o izradi drugih izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Zemunik Donji, Jedinstveni upravi odjel objavljuje

Temeljem članka 97. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) Jedinstveni upravni odjel Općine Zemunik Donji objavljuje izrade urbanističkih planova uređenja (zone KI, D, i T2) u Zemuniku Donjem Javni uvid urbanističkih planova uređenja (zone KI, D, i T2) će započeti 19. listopada 2016. g. i završiti 19. studenog 2016. g.

Na 29. sjednici općinskog vijeća Općine Zemunik Donji, održanoj 14. rujna 2016.g. donesena je odluka o sufinanciranju udžbenika učenicima osnovne škole sa područja Općine Zemunik Donji u visini 50% od cijene plaćenih udžbenika.