Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Općine Zemunik Donji, Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja Općine Zemunik Donji objavljuje


JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Zemunik Donji