Znamenitosti

Župna crkva Kraljice Mira

  • Napisao/la Općina

Župna crkva Kraljica MiraŽupna crkva Kraljice Mira sagrađena je 1995 godine. Jednobrodna je građevina donekle u stilu križa, ima sakristiju, kameni oltar prema puku i kameni ambon; kamena ugrađena škropionica; drveni kip Kraljice Mira na kamenom podnožju; orgulje. Posvetio ju je nadbiskup-koadjutor Ivan Prenđa 1995. Ima zvonik s tri zvona. Ispod crkve su dvije vjeronaučne dvorane. Tijekom Domovinskog rata topovima je teško oštećena i crkva i zvonik, no sve je već popravljeno..