Temeljem članka 3. Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji (Službeni glasnik Općine Zemunik Donji 04/16) i Odluke o uvjetima i mjerilima za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji (Službeni glasnik Općine Zemunik donji 04/16), Komisija za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji, dana 07. travnja 2017. godine, objavljuje


 Natječaj za davanje u najam stanova u vlasništvu Općine Zemunik Donji